Nadver

Hvad er nadver?

Den kristne nadver er et centralt ritual og sakramente i kristendommen. Her giver vi et overblik over hvad nadveren er. Vi ser på nadverens mytologiske baggrund og nadverens betydning og funktion. Vi vil også kort præsentere forskellige opfattelser af nadveren i forskellige kirkesamfund. 

I den danske folkekirke kaldes nadveren også altergang, mens den i den katolske kirke kaldes kommunionen eller eukaristien

I vores kompendium om ritualer kan du læse et eksempel på analyse af et nadverritual.

Nadverens mytologiske baggrund i Bibelen

Den mytologiske baggrund for nadverritualet er det sidste måltid, som Jesus indtager sammen med sine disciple i forbindelse med den jødiske påskefejring. Myten findes i tre af Bibelens evangelieskrifter samt i et Paulus’ breve (Første Korintherbrev 11,23-26). 

Det var ikke et helt almindeligt aftensmåltid, som Jesus og hans disciple var samlet om. Det var det rituelle påskemåltid, som indleder den jødiske påske. I dette rituelle måltid indgår at bryde et stykke usyret brød og sende stykker rundt til deltagerne, hvorefter et bæger vin velsignes og alle drikker af det.  

Jesus tager altså udgangspunkt i et etableret jødisk ritual, som er et mindemåltid om israelitternes befrielse fra fangenskabet i Egypten (Anden Mosebog 12-13). Men Jesus omtolker det, så den kristne nadver bliver et mindemåltid om frelsen ved Jesus’ død og opstandelse.

I forbindelse med påskemåltidet skulle israelitterne ofre et lam til Gud. Ved indstiftelsen af nadveren g...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind