Ritualer

På de følgende sider vil vi give et overblik over kristendommens ritualer, sådan som de findes i den folkekirken, det vil sige den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. 

Ritualbogen

I en stor bog, der hedder ritualbogen eller alterbogen, fordi den altid ligger på alteret i kirken, findes kirkens mange ritualer beskrevet. Vil en præst eller en menighed afvige fra disse, så skal det godkendes af biskoppen. Selve gudstjenestens forløb er også fastlagt, men her er der større frihed til, at den enkelte menighed selv kan sætte sit præg på gudstjenesten.