Pinse

Pinsen er en af de tre store højtider i den kristne religion. Dog er den ikke så kendt, som jul og påske, da pinsen ikke har nogle særlige kulturelle traditioner, men for de fleste blot er en fridag.

Ordet ”pinse” kommer af det græske ord for 50 og angiver, at pinsen fejres 50 dage efter påske og Jesus’ opstandelse. I mellemtiden er Jesus faret til himmels 10 dage tidligere. Ved denne lejlighed har Jesus lovet disciplene, at han vil sende Helligånden til disciplene i stedet for sig selv. I pinsen fejres det netop, at Helligånden kom til disciplene.

Bibelens beretning om pinsen

Beretningen om pinsedagen kan læses i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Disciplene er samlet og pludselig høres en lyd som et kraftigt vindstød og ildtunger fordeler sig på hver enkelt af dem. Og de bliver “alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål”.

Jerusalem var en international by, og mange af de fremmede i byen undrer sig over, at de forstår, hvad disciplene taler om, selv om de normalt ta...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind