Dåb

Dåben er et overgangsritual, som foretages i stort set alle kristne kirkesamfund. I disse kirker opfatter man dåben som et sakramente, dvs. en særlig hellig handling. Ritualet går ud på, at den, som skal døbes, enten bliver nedsænket helt i vand eller får øset vand over hovedet, efter at han eller hun har tilsluttet sig trossamfundets trosbekendelse

Dåbens mytologiske baggrund i Bibelen

Dåbsritualets mytologiske baggrund findes i Det nye testamente i Bibelen. For det første er der fortællingen om, at Jesus selv bliver døbt af Johannes Døber i Jordanfloden (Markusevangeliet  1,9-13).Når en person bliver døbt i dag, efterligner hun dermed Jesus og hans dåb.

Dernæst er der den såkaldte “dåbsbefaling”, hvor Jesus kort før sin himmelfart befaler disciplene, at de skal gøre alle folkeslagene til Jesus’ disciple ved at døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Når kristne døber børn og voksne i dag, udfører de dermed det, som Jesus har befalet (Matthæusevangeliet 28,16-20).

Dåben har også en forankring i myten om Jesus’ død, begravelse og opstandelse. Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet 6, at dåben er et symbol på, at den kristne dør og genopstår på samme måde, som Jesus gjorde det. Nedsænknin...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind