Hvad er treenigheden?

De kristne tror på én Gud. Det vil sige, at kristendommen er monoteistisk. Gud viser sig imidlertid som tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Derfor kalder man også Gud for treenigheden eller man siger, at Gud er treenig. Altså, at Gud er tre i én. Et andet udtryk, du kan støde på er at kristendommen er trinitarisk, som er det latinske udtryk for Guds tredelte personlighed. 

Det kan virke lidt mærkeligt at hævde, at Gud er én, når han optræder som tre personer. Et ofte brugt billede er, at treenigheden er som de tre sider i en trekant, som illustrationen herunder viser. De tre sider i trekanten er forskellige fra hinanden, men alligevel én helhed:

De tre personer har forskellige roller.

  • Faderen har skabt verden og opretholder den
  • Sønnen, Jesus Kristus, kommer til verden og frelser den
  • Helligånden er bindeleddet mellem Gud og mennesker. Han bor i de troendes hjerter

Kritik

Nogle afviser læren om treenigheden, fordi den er et paradoks. Det vil sige, at den tilsyneladende er selvmodsigende. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormoner) og Jehovas Vidner er eksempler på trossamfund, der afviser treenighedslæren, fordi de mener, at Gud ikke kan være tre personer.