Refor­mationen

Reformationen i 1517 var en skelsættende begivenhed, der prægede store dele af det europæiske kontinent i det meste af 1500-tallet. Reformationen splittede kirken mellem den katolske kirke og den protestantiske kirke og indledte en konflikt, som kom til at vare i de næste mange år. Konflikten udsprang af, at teologen Martin Luther i 1517 gjorde oprør mod den katolske kirkes afladshandel og introducerede en ny måde at forstå kristendommen på, som i stedet for gode gerninger lagde vægt på den indre tro og det direkte forhold mellem individ og Gud.

Reformationen indtager ofte en central plads i undervisningen i både Religion og Historie, fordi den havde både politiske, sociale, religiøse og økonomiske konsekvenser for en del lande i Central- og Vesteuropa. Historisk set hører reformationen under renæssancen, som var en periode fra cirka 1400-1600, men ofte bliver reformationen behandlet som et selvstændigt emne. Hvis du vil vide mere om renæssancen, anbefaler vi, at du læser vores historiekompendium om renæssancen her. 

Protestantisme er en samlet betegnelse for forskellige retninger, der opstod efter reformationen som en modpol til katolicisme. I dette kompendium har vi fokus på lutheranismen og den lutheranske forståelse af kristendommen, da det var denne, som slog igennem i Danmark og Skandinavien. Hvis du vil vide mere om de andre hovedretninger under protestantismen, anbefaler vi, at du læser vores kompendium om kristendom her. 

Du kan du bruge dette kompendium som forberedelse til undervisningen, eller hvis du f.eks. skal læse op til eksamen. I dette kompendium hjælper vi dig med at forstå:

Uddrag fra siden om, hvad reformationen er:

Protestantismen er baseret på Martin Luthers nye kirkeordning og gudstjenesteform, som han indledte i 1517, hvor reformationen begyndte. Derfor kaldes denne retning også for lutheranisme, hvilket refererer specifikt til Luthers udlægning af kristendommen, som igangsatte reformationen. De nye evangeliske kirker antog den lutherske ordning og kirkeform.

Den lutherske forståelse af kristendommen blev stadfæstet med Den augsburgske bekendelse i 1530, som blev udarbejdet og skrevet af Luthers medarbejder Philipp Melanchthon. Bekendelsen indeholder en redegørelse for tro og kirkeordning for de fyrster og konger, der havde tilsluttet sig reformationen og dermed...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Reformationen

[1]
Bedømmelser
  • 15-06-2022
    Givet af 3.g'er på STX