Jesus Kristus

Hvem er Jesus?

Jesus er den absolut centrale person i den kristne religion. Han var en jødisk profet, der levede i Israel ca. 5 f.Kr.-30 e.Kr. Det nye testamentes (NTs) fire første skrifter, evangelierne, omhandler hans liv, hans undervisning og hans gerninger. Alle evangelier fortæller også om Jesus' død og opstandelse. Jesus kaldes også Sønnen, som én af personerne i treenigheden.

Den bibelske Jesus

Det helt centrale i kristendommen er, at man regner Jesus for at være ”Kristus”, Guds søn, og at han på én og samme gang er menneske og guddommelig. Ifølge kristendommen og NT er Jesus:

Jesus er frelser

Jesus Kristus er frelser og løsningen på menneskets store problem: At mennesket er ude af stand til at opfylde de krav, som Gud stiller for at mennesket kan vende tilbage til Paradis. Derfor kommer Jesus og opfylder disse krav ved at leve et syndfrit liv og modtage mennesket straf som stedfortræder. 

Jesus er den ventede Messias 

Jøderne ventede på, at der skulle komme en ny jødisk, konge – en Messias – som skulle frelse dem. Jesus siger, at han netop ér den Messias, men den frelse han tilbyder er ikke fra den romerske besættelsesmagt, men fra Guds vrede over synd.

Jesus som korsfæstet

Jesus er Guds offerlam, der ved at ofre sig selv til Gud gør, at Gud tilgiver menneskets synd mod Gud. Med sin korsfæstelse og død betaler Jesus hele menneskehedens gæld til Gud.

Den opstandne Jesus

Jesus genopstår tre dage efter sin død. Dette viser, at Jesus har overvundet døden på menneskehedens vegne.

Jesus er sand Gud og sandt menneske 

Jesus er på én og samme tid 100% menneske og 100% Gud. Derfor er han et forbindelsesled mellem mennesker.

Jesus som Menneskesønnen

 Dette er en betegnelse, som Jesus bruger om sig selv. Det kan også oversættes med “Adams s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind