Kristendom i USA

På denne side giver vi dig et overblik over kristendommen i USA.

Kristendommens historie i USA

Kristendommen har dybe rødder i USA's historie, siden de første engelsk-talende kristne bosatte sig permanent på Nordamerikas østkyst tidligt i 1600-tallet. De var puritanere fra England, som søgte en ny begyndelse væk fra religiøs forfølgelse i Europa. Selv om puritanismen som en særskilt religiøs retning ikke overlevede, så lagde den grundlaget for mange af de kulturelle, religiøse, politiske og sociale aspekter af det tidlige amerikanske samfund.

I løbet af 1700-tallet kommer oplysningstidens tanker også til USA, og mange lader sig inspirere af dem. USA’s forfatning er kraftigt inspireret af den europæiske oplysningsfilosofi, fx ses dette i at magtens tredeling inddrages, og at henvisninger til højere magter er totalt fraværende i forfatningen. 

Oplysningstidens idealer fik yderligere indflydelse på forfatningen, da det fik sit første tillæg (Bill of Rights) i 1791. I den første artikel garanteres religionsfrihed for alle i USA. Samtidig forbyder tillægget, at staten favoriserer eller giver støtte til en religion. Staten må omvendt heller ikke vedtage love, der hindrer den frie religionsdyrkelse. Tillægget blev til, fordi selve forfatningen ikke udtrykkeligt sikrede religionsfriheden, og heller ikke at stat og religion skal holdes adskilt.

Selv om USA var påvirket af oplysningstidens idealer, så var forbuddet mod statsstøttet religion ikke en hindring for kristendommen. Tværtimod voksede kristendommen støt, de uafhængige kirker blomstrede op, og landet oplevede to store religiøse vækkelser, som styrkede kristendommens position i det amerikanske samfund. Også teologiske spørgsmål og uenigheder virkede som katalysator for kirkernes vækst i USA...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind