Sakramente

Et sakramente er en hellig handling, der indeholder et løfte om Jesu Kristi personlige nærvær som den opstandne frelser.

Folkekirken har to sakramenter: Dåb og nadver – de to handlinger er indstiftet af Jesus og er hver tilknyttet et synligt tegn (vand, brød og vin), hvorunder Jesus Kristus skjuler sin usynlige tilstedeværelse. Disse handlinger kan udføres af alle i den danske folkekirke.

I den romersk-katolske kirke findes syv sakramenter: Dåb, firmelse, kommunion (nadver), sygesalvning (den sid…

...

Indhold

Dåb

Dåben er et af de to sakramenter. Det peger tilbage på Johannes Døbers dåb af Jesus i Jordanfloden. Dåbens synlige tegn er vandet. Dåben har mange symbolske betydninger.

  • Dåben er et symbol på døden og opstandelsen: Den kristne dør, ligesom Kristus døde på k…

...

Nadver

Nadveren er et af de to sakramenter og et tegn på den nye pagt mellem Gud og mennesker i kraft af Jesus’ død og opstandelse. Nadveren er indstiftet (formuleret) af Jesus selv, og dens synlige tegn er brød og vin, som han kædede sammen med sin forestående …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind