Det gamle testamente

Det gamle testamente er den ældste og længste del af Bibelen. Skriftet er stort set identisk med jødernes helligskrift, da kristendommen udspringer af jødedommen. 

Her giver vi dig følgende hjælp:

Se også vores hjælp til jødernes helligskrift, Tanakh.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af vores analysehjælp til tekster i det gamle testamente:

Hvad er det gamle testamente?

Det gamle testamente er kristendommens betegnelse for den længste og ældste del af Bibelen. Indholdet i Det gamle testamente er indholdsmæssigt identisk med indholdet i jødedommens helligskrift, Tanakh. Det vil sige, at betegnelsen “det gamle testamente” kun giver mening i en kristen kontekst set i sammenhæng med Det nye testamente. Med gammel menes ikke “forældet” eller “kasseret”, men blot at det kom før det nye. 

Grunden til at jødernes helligskrift udgør en stor del af Bibelen er, at kristendommen udspringer fra jødedommen. Ordet “testamente” er et gammelt ord for “pagt” eller “aftale”, dvs. at skriftet ud fra en kristen synsvinkel handler om Guds pagt med det israelitiske folk, som også er udgangspunktet for kristendommen. 

Det gamle testamente er egentlig en misvisende titel, da bogen ikke er det gamle testamente, men om det gamle testamente. En mere dækkende titel ville være noget i retning af “De hellige skrifter om den gamle pagt”.

Hvad indeholder Det gamle testamente?

Det gamle testamente er i virkeligheden ikke én bog, men en samling af bøger (en antologi), som består af 39 forskellige skrifter. Disse skrifter er meget varierede både hvad angår indhold, sprog og stil. 

Det gamle testamente indeholder jødisk historieskrivning, slægtstavler, lovtekster, poesi, filosofiske tekster og historiefortælling. De mange forskelligartede tekster er udtryk for mange forskellige synsvinkler og perspektiver på israelitternes og jødernes historie og forholdet til Jahve.

Det gamle testamente er meget sammensat, og det er svært at pege på ét centralt tema. Det gamle testamente handler nemlig ikke blot om israelitternes historie. Det handler heller ikke kun om Jahve, da flere af skrifterne aldrig nævner ham. Det handler heller ikke kun om “den gamle pagt”, da der også er skrifter, som ikke forholder sig til pagtstanken.

Fra et kristent synspunkt er de vigtigste omdrejningspunkter i Det gamle testamente beretningerne om skabelsen og syndefaldet samt de ti bud.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind