Generelle religionsfaglige begreber

Indhold

Abrahamitiske religioner

En samlebetegnelse for jødedom, islam og kristendom. Ordet er dannet af navnet Abraham, som er en person, der er vigtig for både jøder, kristne og muslimer:

  • Som stamfader til det jødiske folk
  • Som et religiøst forbillede for kristne
  • Som en stor profet for muslimerne

Agnosticisme

Fra græsk,“ikke-viden”. Den opfattelse, at mennesket ikke kan bevise eller modbevise, om der findes en gud. Tilhængere af denne opfattelse kaldes agnostikere. Agnostikere vil hverken afvise eller hævde, at der findes en gud.

Alter

Fra latin, “ophøjet” eller “hævet”. Det vil sige et sted, der er fysisk hævet over omgivelserne. Det kan fx være en bakketop eller et bord. Alteret er et helligt sted, hvor der bliver udført ritualer. Fx bliver alteret i mange religioner ofte brugt til offerritualer

Animisme

Fra latin, animus, som betyder sjæl. En primitiv religionsform, hvor dyr og planter opfattes som levende (besjælede) og tilbedes. 

Antropogoni

Fra græsk, betyder egentlig "menneskets fødsel". En antropogoni er en myte, der handler om menneskets skabelse og oprindelse.

Antropologi 

Fra græsk, betyder “læren om mennesket”. Udtrykket kan bruges om to forskellige ting:

  • Studiet af menneskers sociale og kulturelle forhold.
  • En religions eller filosofisk retnings menneskesyn.

Antropomorf

Fra græsk, betyder “menneskeformet” eller “menneskelignende”. Et udtryk, der bruges om guder eller andre overnaturlige fænomener, som ligner mennesker.

Apokalypse (apokalyptisk)

Fra græsk, betyder “åbenbaring”. Næsten udel...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind