Kirke

Kirkens rolle var under forandring

Det tredje k, kirken, udgjorde et problem, der gennemsyrede hele samfundet i 1800-tallet. Når vi taler om kirken som et problem, der blev sat under debat i det moderne gennembrud, er det kristendommens indflydelse, vi taler om. Det tredje k kan altså også stå for kristendom.

Kirken blev et tema i det moderne gennembrud, fordi kirken og kristendommen var med til at retfærdiggøre uligheden mellem kønnene. Fx var kristendommen med til at prædike en streng seksualmoral, der især gjorde det skamfuldt for kvinder at have et åbent og reflekteret forhold til seksualitet. Kirkens folk understregede også ofte, at kvindens plads var bag manden. Kvinden skulle støtte og hjælpe manden, der var familiens overhoved.

Kristendommen var desuden et problem for udviklingen inden for naturvidenskaben. Mange nye naturvidenskabelige erkendelser stødte på stor modstand fra kirkens folk. Det stred fx mod Bibelens lære, at mennesket skulle have samme forfædre som aberne og blot være et dyr som alle andre. Det var ellers én af de vigtigste erkendelser, som naturvidenskaben var nået frem til allerede i midten af 1800-tallet med Charles Darwins evolutionslære som den mest banebrydende teori.

I Danmark blev evolutionsteorien introduceret af J.P. Jacobsen, der oversatte Darwins bog Om Arternes Oprindelse til dansk i 1872, altså året efter Georg Brandes begyndte sin berømte forelæsningsrække. 

I J. P. Jacobsens digte, noveller og romaner fornemmer man derfor også en ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind