Noter

Hvad er det moderne gennembrud? 

 • Det moderne gennembrud er en periode i dansk litteraturhistorie.
 • Perioden varer fra ca. 1870 til ca. 1895.
 • Georg Brandes sætter det moderne gennembrud i gang med forelæsningsrækken “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”.
 • Brandes kritiserer samtidens danske forfattere for at skrive virkelighedsfjern litteratur. Han opfordrer til at skrive litteratur, der sætter virkelige problemer under debat.
 • Det moderne gennembrud kan ses som et kritisk opgør med romantikken.
 • Det moderne gennembrud er realismens gennembrud i dansk litteratur.

Kendetegn

 • Det moderne gennembrud sætter problemer under debat. Det vil sige, at litteraturen skildrer problematikker, der er aktuelle i samtidens samfund.
 • Det moderne gennembrud er præget af en tanke om, at litteraturen kan ændre samfundet til det bedre.
 • Skrivestilen er overordnet set realistisk.
 • Forfatterne skildrer de grimme, ubehagelige sider af virkeligheden.
 • Periodens forfattere finder inspiration i naturvidenskabens opdagelser og metoder.
 • Hovedpersonerne er ofte undertrykte individer eller samfundsgrupper.
 • Der er et tydeligt budskab i teksterne. Budskabet består typisk i en kritik af et problem inden for temaerne: køn, klasse eller kirke.
 • Fortællestilen er ofte kritisk, og fortælleren kan bl.a. bruge ironi til at understrege kritikken af et samfundsproblem (typisk i kritisk realisme), f.eks. Henrik Pontoppidans “Knokkelmanden” fra 1884.
 • Fortællestilen kan også være objektiv med en neutral, observerende og tilbagetrukket fortæller (typisk i naturalisme og impressionisme), f.eks. Herman Bangs novelle “Frøkenen” fra 1883.

Temaer 

 • Temaerne i det moderne gennembrud handler ofte om forholdet mellem menneske og samfund.
 • Forholdet mellem menneske og samfund kommer til udtryk i periodens tre centrale temaer: kvinder, klasse og kirke.
  • Kvinder tematiseres gennem kritiske skildringer af uligheden mellem mænd og kvinder i forhold til bl.a. økonomi, ægteskab og seksualitet.
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind