[35]

Det moderne gennembrud

Dette kompendie giver dig hjælp til at arbejde med den litteraturhistoriske periode det moderne gennembrud. 

Kompendiet indeholder først en noteside, hvor du hurtigt kan skabe dig et overblik over perioden. Derefter følger en række sider, der går mere i dybden med det moderne gennembrud. Først har vi en side, der hjælper dig med at besvare spørgsmålet Hvad er det moderne gennembrud? Efterfølgende udpeger vi nogle af de typiske kendetegn, vi finder i litteraturen fra det moderne gennembrud. 

Vi giver hjælp til dig, der vil skrive opgave om det moderne gennembrud med en side, der er målrettet DHO (Danskhistorie-opgaven). Det moderne gennembrud er et populært emne i DHOen, men perioden indgår også i andre større opgaver, som kombinerer fagene Dansk og Historie (fx DIHO og SSO), og her kan du også bruge vores DHO-side som inspiration. 

Derudover gennemgår kompendiet sædelighedsfejden, der er en vigtig debat om seksualmoralen i slutningen af 1800-tallet. 

Kompendiet indeholder også en oversigt de vigtigste skrivestile og ismer under det moderne gennembrud: kritisk realisme, naturalisme og impressionisme, og det dækker de forskellige genrer, som det moderne gennembruds litteratur skrives indenfor. 

Du finder også en gennemgang en side om periodens temaer, der især fokuserer på de tre problemer, tekster fra det moderne gennembrud typisk handler om: køn, klasse og kirke. Derefter kommer en side, som sammenligner romantikken med det moderne gennembrud.

Dernæst kan du finde hjælp til tekster fra perioden, der alle bidrager med at forstå, hvad det moderne gennembrud handler om, og en gennemgang af periodens centrale forfattere.

Til sidst har vi lavet et overblik over de vigtigste historiske begivenheder og tendenser i 1800-tallets samfund. Du kan bruge dette overblik til at forstå, hvad der sker i den samtid, forfatterne i det moderne gennembrud skriver om. Du kan også bruge det som inspiration til, hvilke emner i Historie eller Samfundsfag du kan perspektivere en tekst i det moderne gennembrud til.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Det moderne gennembrud

[35]
Bedømmelser
 • 29-03-2021
  Varmeste i branchen easy 12 tal
 • 28-03-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 18-12-2022
  Givet af 3.g'er på STX
 • 25-10-2022
  Givet af 2.g'er på STX