[47]

Det moderne gennembrud

Dette kompendie giver dig hjælp til at arbejde med den litteraturhistoriske periode det moderne gennembrud. 

Kompendiet indeholder først en noteside, hvor du hurtigt kan skabe dig et overblik over perioden. Derefter følger en række sider, der går mere i dybden med det moderne gennembrud. Først har vi en side, der hjælper dig med at besvare spørgsmålet Hvad er det moderne gennembrud? Efterfølgende udpeger vi nogle af de typiske kendetegn, vi finder i litteraturen fra det moderne gennembrud. 

Vi giver hjælp til dig, der vil skrive opgave om det moderne gennembrud med en side, der er målrettet DHO (Danskhistorie-opgaven). Det moderne gennembrud er et populært emne i DHOen, men perioden indgår også i andre større opgaver, som kombinerer fagene Dansk og Historie (fx DIHO og SSO), og her kan du også bruge vores DHO-side som inspiration. 

Derudover gennemgår kompendiet sædelighedsfejden, der er en vigtig debat om seksualmoralen i slutningen af 1800-tallet. 

Kompendiet indeholder også en oversigt de vigtigste skrivestile og ismer under det moderne gennembrud: kritisk realisme, naturalisme og impressionisme, og det dækker de forskellige genrer, som det moderne gennembruds litteratur skrives indenfor. 

Du finder også en gennemgang en side om periodens temaer, der især fokuserer på de tre problemer, tekster fra det moderne gennembrud typisk handler om: køn, klasse og kirke. Derefter kommer en side, som sammenligner romantikken med det moderne gennembrud.

Dernæst kan du finde hjælp til tekster fra perioden, der alle bidrager med at forstå, hvad det moderne gennembrud handler om, og en gennemgang af periodens centrale forfattere.

Til sidst har vi lavet et overblik over de vigtigste historiske begivenheder og tendenser i 1800-tallets samfund. Du kan bruge dette overblik til at forstå, hvad der sker i den samtid, forfatterne i det moderne gennembrud skriver om. Du kan også bruge det som inspiration til, hvilke emner i Historie eller Samfundsfag du kan perspektivere en tekst i det moderne gennembrud til.

Her får du et uddrag fra siden Hvad er det moderne gennembrud?

Det moderne gennembrud er en betegnelse for en litterær periode i dansk litteraturhistorie, ca. 1870-1895. 

Typisk siger man, at det moderne gennembrud for alvor sættes i gang af Georg Brandes’ forelæsningsrække Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur” i 1871. Her anklager Brandes litteraturen fra den sidste del af romantikken for at være en forældet efterligning af den tidlige romantiske litteratur. Han mener, at det er på tide, at litteraturen bliver moderne og virkelighedsnær, og det skal ske ved at sætte aktuelle samfundsproblemer til debat. Der er altså brug for et moderne gennembrud i dansk litteratur, og det opstår i årene efter hans forelæsninger. 

Det moderne gennembrud er imidlertid ikke kun en periode i dansk litteraturhistorie. Idéerne fra Brandes’ forelæsninger spreder sig også til Norge og Sverige, og det moderne gennembrud er derfor i høj grad en nordisk litterær periode med bidrag fra både danske, norske og svenske forfattere. Af den grund læser man ofte tekster af norske forfattere som Amalie Skram og Henrik Ibsen samt svenske August Strindberg, når man har om det moderne gennembrud i gymnasiet.

Som periode får det moderne gennembrud stor betydning for nordisk litteraturs omdømme: Periodens forfattere går forrest i forhold til tidens nye tendenser og tanker, og i Europa anser man den nordiske litteratur for at være særdeles fremsynet og moderne.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Det moderne gennembrud

[47]
Bedømmelser
 • 29-03-2021
  Varmeste i branchen easy 12 tal
 • 24-06-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 21-06-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 29-05-2024
  Givet af HF-elev på 2. år