Samfund og historisk baggrund

Her kan du få et overblik over den historiske periode i forbindelse med det moderne gennembrud fra 1870-1900. Vi dækker ikke kun perioden omkring selve det moderne gennembrud, men kommer ind på væsentlige historiske begivenheder og udviklingstræk i 1800-tallets samfund generelt.

Afsnittet er skrevet til dig, som skal skrive en større opgave om det moderne gennembrud i Dansk og Historie eller Dansk og Idéhistorie. Men du kan også bruge afsnittet til at få et generelt historisk overblik over perioden.

Vi har opdelt afsnittet i nogle overordnede emner:

Du kan læse afsnittet fra start til slut og få et overblik over perioden, men du kan også fokusere på et af emnerne, hvis du har særlig interesse for det.

Anvendte kilder
 

Bryld, Carl-Johan. 2013. Danmark - tider og temaer: digital danmarkshistorie. Systime.

Chakravarty, Dorthe, and Hanne Mortensen. 2014. De danske kvinders historie. Systime.

“Det unge demokrati, 1848-1901.” 2018, maj. http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/.

Frederiksen, Peter, Knud Ryg Olsen, and Olaf Søndberg. 2006. Grundbog til Danmarkshistorien. Systime.

Folkersen, Helle. 2017. Industrialiseringen. Systime.  

Holst, Nina, and Kjeld Mazanti Sørensen. 2018. Dansk Og Historie: Grundbog Til DHO-Forløbet. Forlaget Columbus.