Genrer

På de følgende sider gennemgår vi de genrer, som vi typisk forbinder med det moderne gennembrud. Genrerne er romaner, noveller og dramaer

Det er værd at bemærke, at der ikke optræder lyrik på listen. I dag forbinder vi ikke det moderne gennembrud med digte, selvom der i perioden skrives tekster inden for denne genre. For eksempel skriver Holger Drachmann digtet “Engelske Socialister”, der tydeligt lever op til Brandes' opfordring om at sætte problemer under debat i litteraturen. Også J.P. Jacobsen skriver digte. For det meste er det dog enten romanuddrag, noveller eller dramaer, du vil komme til at arbejde med, når du har om det moderne gennembrud i gymnasiet. 

Grunden er måske, at lyrik typisk bruges til at skildre indre følelser og stemninger. Genren kan derfor virke mindre oplagt at bruge i det moderne gennembrud, fordi periodens forfattere ønsker at beskrive den ydre virkelighed og de konkrete, aktuelle samfundsproblemer.