Tekster

På de følgende sider gennemgår vi en række tekster fra det moderne gennembrud. 

Først hjælper vi dig med at forstå, hvad Georg Brandes vil med sin forelæsningsrække “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”. Vi lægger især vægt på Brandes opfordring til at sætte problemer under debat i litteraturen. 

Derefter gennemgår vi Herman Bangs forhold til den realistiske og impressionistiske skrivestil i hhv. “Realisme og Realister” og “Impressionisme - en lille Replik”. Bang er en vigtig forfatter i det moderne gennembrud, og hans tanker om periodens skrivestil kan derfor være relevante at have med i en opgave, hvor du går i dybden med de realistiske eller impressionistiske træk i en tekst. 

Til sidst dykker vi ned i tre debatterende tekster, der var en del af sædelighedsfejden: Elisabeth Grundtvigs “Nutidens sædelige Lighedskrav” og Georg Brandes’ “Engle” og “Det ottende Bud”. Grundtvig og Brandes er dybt uenige om seksualmoralen under sædelighedsfejden, og uenigheden kommer til udtryk i teksterne, hvor Grundtvig først forsvarer den såkaldte hanskemoral, hvorefter Brandes går til modangreb.