Evolution

Biologi C, B og A + Biotek A.

Evolution er organismers tilpasning til deres miljø over tid. Tilpasningen sker ved såkaldt naturlig selektion. Her i kompendiet kan du læse om, hvordan naturlig selektion finder sted. Du kan også se, hvordan naturlig selektion kan føre til resistens eller dannelse af nye arter.

Her kan du se kompendiets indhold. Sidst i kompendiet finder du vores notesamling om evolution samt vores opgavesamling om naturlig selektion. 

  1. Naturlig selektion
  2. Resistens
  3. Artsdannelse
  4. Populationsgenetik
  5. Noter
  6. Opgaver om naturlig selektion

Her kan du se et uddrag af kompendiets tekst om seksuel selektion:

Naturlig selektion indebærer altså, at der sker en selektion til fordel for de individer, der er bedst til at overleve. De individer, der er bedst til at overleve, er dog ikke altid bedst til at tiltrække sig en mage og få afkom. Derfor opererer man indimellem med et adskilt begreb inden for selektion: seksuel selektion. Seksuel selektion indebærer, at et individ har en egenskab, der er unyttig eller direkte modarbejder individets overlevelsesmulighed. Egenskaben signalerer dog til en potentiel partner, at individet har så gode gener, at det alligevel kan overleve, og at det har overskud til at bruge ressourcer på den unyttige egenskab. Påfuglens hale er et klassisk eksempel på en egenskab, der er opstået ved seksuel selektion, da halen gør fuglen både langsommere og mindre adræt og er ressourcekrævende at vokse og vedligeholde. Arter, hvor der optræder seksuel selektion, er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Evolution

[1]
Bedømmelser
  • 02-10-2020