Kendetegn

Litteraturen sætter problemer under debat

Det moderne gennembrud er først og fremmest kendetegnet ved Georg Brandes’ opfordring om, at litteraturen skal sætte problemer under debat. Den skal ikke underholde læseren, men belyse samfundsproblemer og derved skabe forandring. 

Læser du en tekst fra det moderne gennembrud, vil den altid i en eller anden forstand indeholde kritik af et samfundsproblem. Periodens forfattere tager temaer som køn, klassekamp og religion op i deres tekster, hvilket fører til offentlige debatter om temaerne (for eksempel sædelighedsfejden). 

Teksternes samfundskritik er meget kontroversiel. I slutningen af 1800-tallet er det ikke normalt, at man åbent diskuterer temaer som kønsroller, undertrykkelse, ulighed og seksualitet. Men forfatterne mener, at det er på tide at få temaerne frem i lyset, og derfor fortsætter de med at sætte problemer under debat, selvom de møder modstand fra konservative grupper i samfundet. 

Skrivestilen er realistisk 

Brandes’ opfordring til at sætte problemer under debat har stor indflydelse periodens skrivestil. Periodens forfatter bruger en realistisk skrivestil, så samtidens problemer fremstår genkendelige og virkelighedsnære for læseren. Særligt bruger forfatterne følgende træk og virkemidler til at gøre litteraturen virkelighedsnær: 

  • De giver detaljerede og nuancerede person- og miljøbeskrivelser, der gør tekstens virkelighed levende og genkendelig for læseren.
  • De fjerner overnaturlige, gådefulde og eventyrlige elementer, så tekstens realisme ikke brydes.
  • De lader samfundets grimme og ubehagelige sider træde frem uden forskønnelse. På den måde giver periodens tekster læseren indtryk af, at teksten faktisk viser virkeligheden, som den er.
  • De bruger ikke særligt meget billedsprog, og når de gør, at det tilbagetrukket. Det er ikke meningen, sproget skal tage opmærksomhed fra problemerne, der skal til debat. Når der bruges billedsprog, er det typisk for at understrege en særlig samfundskritik eller et tema i teksten.
  • De skriver historier med lineære handlingsforløb. Den faste, logiske opbygning understøtter det naturvidenskabelige verdenssyn, der dominerer i det moderne gennembrud
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind