Arbejderbevægelsen

Hvis du beskæftiger dig med arbejderbevægelsen i Historie så anbefaler vi at du læser vores kompendium om arbejderbevægelsen.

I løbet af 1800-tallet opstod en arbejderklasse i Danmark. Den bestod af både faglærte håndværkere og ufaglærte arbejdere. I mange tilfælde levede denne nye klasse under dårlige vilkår.  Kampen for bedre forhold fik arbejderne til at organisere sig og i løbet af 1870'erne gik det stærkt med at etablere fagforbund over hele landet. Det er oplagt at tage dette emne med i din større skriftlige opgave, hvis du skriver om fattigdom, industrialisering eller sociale forhold.

Klassekamp

Begrebet klasse forbindes ofte med arbejderklassen under det moderne gennembrud. Det vil sige personer, der ikke selv ejede eller kontrollerede de midler, de arbejdede med. Det er både faglærte og ikke-faglærte personer, der traditionelt blev beskrevet som del af arbejderklassen.

I tiden omkring det moderne gennembrud var de fleste arbejdere relativt dårligt lønnet og havde hårde arbejdsvilkår. I Danmark begyndte arbejderbevægelsen i samme periode at organisere sig, så de bedre kunne stille krav til arbejdsgiverne.

Arbejderbevægelsen diskuterede blandt andet krav om kortere arbejdstid, bedre ansættelsesvilkår, et mere sikkert arbejdsmiljø og med tiden også et ensartet lønniveau. Ved at stå sammen over for arbejdsgiverne indledte arbejderne en klassekamp, der skulle stille dem bedre i samfundet. 

Socialismen i Danmark

I 1871 brød en arbejderopstand ud i Paris, som førte til etableringen af Pariserkommunen, et revolutionært, demokratisk selvstyre. De forsøgte at skabe reformer til fordel for samfundets fattige, men blev efter 2 måneder nedkæmpet af hæren. Trods den kortvarige levetid påvirkede Pariserkommunens tanker det meste af Europa.

Den danske digter Holger Drachmann skrev i 1872 digtet ”Engelske Socialister”, som var stærkt inspireret af Pariserkommunen og tide...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind