Impressionisme - en lille Replik

Herman Bang har defineret impressionisme

Herman Bang har skrevet om impressionistisk stil, ligesom han har skrevet om realisme. Hans korte skrift om impressionisme hedder ”Impressionisme – en lille Replik”. Det er skrevet som debatindlæg i et tidsskrift og udgivet i 1890.

Herman Bang var én af dem, der udviklede impressionismen i dansk litteratur. Hvis du skriver en større opgave, hvor du går i dybden med impressionistiske træk, er det derfor meget relevant at tage udgangspunkt i hans ideer om, hvad impressionisme er.

Handlinger er i fokus

Alt er fortalt udefra, altså med ydre synsvinkel, som en tilskuer ville kunne observere det. Herman Bang beskriver det sådan:

Kun den i Handlen omsatte Tanke tror Impressionisten, at hans Erkendelse magter at følge. Paa denne Handlen, den bestandig fortsatte Handlen, fæster han da sin hele Opmærksomhed, og de handlende Mennesker bliver hans Skildrings Genstand.

Bang mener altså, at forfatteren ikke kan kende eller forstå det indre i et andet menneske. Forfatteren kan derfor heller ikke beskrive det indre liv direkte. Men forfatteren kan observere menneskers handlinger og lytte til deres tale, og disse objektive udtryk for personlighed, tanker og følelser kan godt beskrives.

Det betyder, at den impressionistiske tekst har fokus på, at no...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind