Industrialiseringen

Industrialisering betegner en overgang fra et traditionelt landbrugssamfund til et moderne industrisamfund. Det er en overgang, som fører mange forandringer med sig.

Fra 1870 kom der gang i den danske industrialisering. Til at begynde med bestod den danske industri af mindre virksomheder, som producerede varer til hjemmemarkedet, især til landbruget. Særligt tekstil-, jern- og metalindustri var dominerende i de første år.

Industrialiseringen er et oplagt emne for større skriftlige opgaver. Du kan også inddrage den, hvis du fx arbejder med de sociale forhold i slutningen af 1800-tallet eller med fremkomsten af arbejderklassen. 

Den danske industrialisering kommer sent

I sammenligning med øvrige europæiske lande kom Danmark sent i gang med industrialiseringen. Selvom dampkraften bliver udbredt fra 1840’erne, så var det først langt ind i 1900-tallet, at den danske industrialisering for alvor blev en realitet.

En forudsætning for industrialiseringen var opfindelsen af dampmaskinen. Før den var man afhængig af vind- eller vandkraft. Newcomen lavede en maskine allerede i 1712, men den var ikke særligt effektiv. 80% af energien går til spilde i den. Så det var med James Watts videreudvikling i 1769, at industrialiseringen kunne tage fart. Watts dampmaskine er meget mere effektiv og har en tandhjulskonstruktion, så den kan trække andre maskiner.

Mens den engelske industrialisering begyndte i slutningen af 1700-tallet, så kom Danmark først med små 100 år efter. Det var nemlig nødvendigt, at man havde tilgængelige kulressourcer, så man kunne drive dampmaskinerne. Det var tilfældet i England, men ikke i Danmark, som ikke har kul i jorden. Derudover byggede industrialiseringen også på tilgang til metaller i jorden, bl.a. jernmalm, så man kunne støbe maskiner og lave værktøj. Heller ikke dette havde Danmark til rådighed selv.

Derfor måtte Danmark import...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind