Hvad er det moderne gennembrud?

Det moderne gennembrud er en litterær periode

Det moderne gennembrud er en betegnelse for en litterær periode i dansk litteraturhistorie, ca. 1870-1895. 

Typisk siger man, at det moderne gennembrud for alvor sættes i gang af Georg Brandes’ forelæsningsrække Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur” i 1871. Her anklager Brandes litteraturen fra den sidste del af romantikken for at være en forældet efterligning af den tidlige romantiske litteratur. Han mener, at det er på tide, at litteraturen bliver moderne og virkelighedsnær, og det skal ske ved at sætte aktuelle samfundsproblemer til debat. Der er altså brug for et moderne gennembrud i dansk litteratur, og det opstår i årene efter hans forelæsninger. 

Det moderne gennembrud er imid...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind