Kirke

Religionskritik blev del af det moderne gennembrud

Kirken og kristendommen havde været fredet af romantikerne. De fandt både gud og ånden i naturen og i det indre følelsesliv, og de gjorde det på en måde, der gik godt i spænd med den kristne lære. For det moderne gennembruds fortalere forholdt det sig anderledes.

Georg Brandes gik allerede inden sine forelæsninger om litteraturens hovedstrømninger til angreb på kristendommen. Han havde som studerende læst den tyske filosof Ludwig Feuerbachs banebrydende bog Kristendommens Væsen fra 1844. Brandes var blevet meget inspireret af Feuerbachs teori om, at mennesket ’blot’ havde skabt den kristne Gud i sit eget billede og ikke omvendt, som det ellers hedder i Bibelens Skabelsesberetning. Den kristne lære var ifølge Feuerbach et udtryk for en række praktiske behov, som gennem de bibelske fortællinger var blevet formuleret som noget mere overjordisk og ideelt.

Feuerbach var ikke kun en stor inspirationskilde for Brandes, men også for den tyske økonom og filosof Karl Marx. Marx betragtede kristendommen som et slags rusmiddel, der fjernede folks opmærksom fra deres egentlige interesser og retfærdiggjorde den under...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind