Opbygning

Her får du hjælp til at bygge dit SOP, studieområdeprojektet, på hhx eller htx op. De næste sider vil følge dig igennem din skriveproces og dit projekts forskellige dele, trin for trin. Du kan bruge vores vejledning fra start til slut, eller du kan gå ind på de konkrete sider, som du har særligt brug for hjælp til.

Hvilke afsnit skal med i dit SOP?

Du skal bygge dit SOP op med disse afsnit:

  • Indledningen fører læseren ind i emnet og forklarer, hvad du vil undersøge.

  • Metodeovervejelserne forklarer, hvordan du vil gennemføre din undersøgelse. Afsnittet er et krav på hhx, men ikke på htx.

  • Redegørelsen giver den grundlæggende viden om de spørgsmål, du arbejder med.

  • Analysen rummer din undersøgelse. Her anvender du dine faglige metoder på projektets empiri. 

  • Diskussionen eller vurderingen skaber ny viden om emnet på baggrund af din redegørelse og analyse. 

  • Konklusionen besvarer opgaveformuleringen.

Selvom afsnittene skal følge denne rækkefølge i opgaven, behøver din skriveproces ikke at begynde med indledningen og slutte med konklusionen. Faktisk kan det tit være en fordel at skrive afsnittene i anden rækkefølge.

Du skal også skrive et resumé af dit projekt og vedlægge opgaveformuleringen.

Du kan læse om længden af opgaven og de enkelte afsnit her.

De formelle krav

Ud over de grundlæggende afsnit, er der også en række formelle krav, som dit projekt skal overholde. De krav handler om forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og bilag. Disse krav ser vi på i et særskilt afsnit.