Biologi/Bioteknologi & Matematik

SOP’et bruger en matematisk metode på biologisk stof

Et SOP i Biologi/Bioteknologi og Matematik indebærer, at du bruger en metode fra Matematik til at besvare en biologisk problemstilling. Du arbejder typisk med en matematisk model, der beskriver den biologiske virkelighed, f.eks. udbredelsen af en sygdom i en population. Alternativt bruger du et statistisk test til at analysere nogle biologiske data.

Metoder i opgaven

Du skal anvende metoder fra begge fag i dit SOP. Alle lærere er ikke helt enige om, hvad metodebrug i et fag præcis dækker over. Metodebrug involverer dog typisk, at du bruger nogle redskaber fra faget til at besvare spørgsmålene i din opgaveformulering. Normalt er det altså ikke nok kun at redegøre for fagligt stof, hvis du skal opfylde kravene til et SOP.

Hvilke metoder i Biologi/Bioteknologi?

En SOP i Biologi/Bioteknologi og Matematik begynder typisk med, at du redegør for det biologiske stof, der ligger til grund for din opgaveformulering. Du kan dog sandsynligvis ikke opfylde kravene til metodebrug ved udelukkende at skrive en biologisk redegørelse for emnet i din opgave. Du skal typisk også inddrage andre metoder, f.eks. et forsøg, som efterprøver teorien i din redegørelse. Et forsøg kan være en god ide at inddrage i opgaven af flere grunde. Et forsøg viser, at du kan arbejde med den naturvidenskabelige metode, som er den centrale metode i Biologi/Bioteknologi. Et forsøg fylder desuden ret meget i projektet, så du behøver ikke have så mange siders redegørelse, analyse eller anden tekst, hvis du udfører et forsøg. Forsøg er tit nemmere at skrive om, da teksten om forsøget minder om rapporterne i den almindelige undervisning. 

Du kan også inddrage andre metoder, hvis det ikke er oplagt at udføre et forsøg. Det kan f.eks. være en analyse af en videnskabelig artikel, hvor nogle forsker...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind