Metodeafsnit

På hhx er det obligatorisk at skrive et metodeafsnit. På htx afhænger det af, om dine vejledere anbefaler det. Afsnittet skal anbringes lige efter din indledning. I metodeafsnittet skal du forklare, hvordan du vil arbejde med spørgsmålene i din opgaveformulering. 

Hvad skal du forklare i afsnittet?

I metodeafsnittet skal du forklare følgende:

  • Hvorfor fagene velegnede til at undersøge dit emne?
  • Hvilke faglige metoder anvender du?
  • Hvad er dine materialer og din empiri?

Ud over af forklare dine konkrete valg, skal du også argumentere for dem. Du skal altså give gode grunde til at valgene er særligt velegnede til din undersøgelse af emnet. 

Afsnit 1: Hvorfor er fagene velegnede?

Den første overvejelse i metodeafsnittet handler om, hvorfor de valgte fag er velegnede til at undersøge problemstillingerne i dit emne. Her skal du tænke på, at fagene med deres metoder og viden lægger forskellige vinkler på et emne. Så du skal altså kort uddybe, hvilke vinkler, som fagene kan belyse. Her er et eksempel fra et metodeafsnit i en opgave om den græske gældskrise:

I dette afsnit redegøres der for de metodiske overvejelser, som danner rammen om denne opgave, herunder metode, litteratursøgning og kildekritik. Opgavens met...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind