Mundtlig eksamen i SOP

Her får du hjælp til den mundtlige eksamen i SOP, studieområdeprojektet på hhx og htx. Det er en vigtig eksamen, som tæller ligesom et A-niveaufag på dit eksamensbevis.

Ved eksamen skal du præsentere dit SOP og reflektere over dit faglige arbejde i opgaven. Det er altså en form for forsvar af opgaven. Efter din præsentation skal du indgå i en samtale med eksaminator og censor.

Eksamen er uden forberedelse i forbindelse med selve eksaminationen. Derfor skal du planlægge og øve din præsentation hjemmefra, ligesom du skal forberede dig godt på den efterfølgende samtale. 

Det får du hjælp til  

På de næste sider ser vi først på, hvordan du bedst kan forberede dig på eksamen. Vi ser på brug af tidligere feedback, genlæsning af din opgave, udvælgelse af relevante eksempler og disposition for præsentationen.

Derefter gennemgår vi selve forløbet ved eksamensbordet. Her ser vi på opdelingen af eksamenstiden, og hvad hver enkelt del går ud på. Vi giver også gode råd, som du kan bruge, hvis du går i stå. 

Du får også to detaljerede vejledninger til eksamens dele. Først viser vi, hvordan du skal opbygge din præsentation af dit projekt og bruge af visuelle hjælpemidler. Dernæst giver vi gode råd, om hvordan du griber den efterfølgende samtale med lærer og censor an.

Til sidst får du et afsnit om karakteren for dit SOP. Her ser vi på, hvad lærer og censor lægger vægt på, når de skal fastsætte din karakter.  Her kan du også få svar på, hvad fejl og mangler i opgaven betyder, og om du kan klage over din karakter.