Sprog

Her får du hjælp til at skrive dit SOP i et godt sprog. Vi ser nærmere på den faglige stemme, som du skal skrive i. Vi kommer ind på tekstens modtager, fagsprog og metatekst, ligesom vi ser nærmere på, hvordan du skaber sammenhæng i det enkelte afsnit og mellem flere afsnit. Til sidst får du gode råd om korrektur af sprog og grammatik.

Skriv i dit eget sprog – på en faglig måde

Først og fremmest skal du skrive i dit eget sprog. Sproget i opgaven må ikke ligge for tæt op ad sproget i den litteratur, som du bruger. Det skal være tydeligt i din sprogbrug, at opgaven er din selvstændige bearbejdning af stoffet, skrevet med dit sprog. Du må altså ikke bare genskrive indholdet af de materialer og kilder, du anvender. Du må dog gerne bruge nøglebegreberne fra dem. Du må selvfølgelig også godt citere præcist.

Det er også vigtigt, at du bruger fagbegreber. Når du bruger dine fagbegreber korrekt, så laver du en præcis og klar formidling, som sjældent kan misforstås. Samtidigt viser brugen af fagbegreber, at du faktisk har forstået fagene.  

Selvom du skriver i dit eget sprog, skal du sørge for at holde en objektiv og neutral tone gennem hele opgaven. Du må ikke tage udgangspunkt i dine egne personlige overvejelser og vurderinger. Du må derfor ikke bruge subjektive formuleringer som ”jeg synes”, ”personligt mener jeg”, ”for mig virker det som om” osv. Hvis du kommer med et synspunkt selv, skal du altid sørge for at underbygge det med faglig argumentation. Du kan med fordel formulere dig med ord som ”man” eller ”vi”, eller du kan bruge ’passive’ formuleringer som ”i kilderne ses det..”, ”af forsøget fremgår det..”, ”Modellen kan forstås sådan…” osv.

Det er også vigtigt, at du ikke skriver noteagtigt, men skriver i et sammenhængende sprog igennem hele din opgave. Punktopstillinger bør du kun bruge, hvis det er virkelig relevant for din modtagers forståelse.  Du må ikke bruge talesprog, slang, overdrivelser eller bandeord. Hvis du bruger idiomer, så sørg for at slå deres betydning op. Hold dig til én poin...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind