Kom godt igang med SOP

På de næste sider ser vi på, hvordan du kommer godt igang med at skrive studieområdeprojekt, SOP, på hhx eller htx. Når du skriver SOP bliver du en slags mini-forsker. Projektet går nemlig ud på at undersøge en problemstilling ved hjælp af de faglige metoder, som du har lært i dine fag. 

Det får du hjælp til

For at hjælpe dig bedst muligt med dine valg, vil vi derfor tage udgangspunkt i disse to vigtige spørgsmål: 

Det er ikke noget krav, at du allerede fra starten af processen skal være 100% klar over, hvad du gerne vil undersøge og have fuldstændigt konkrete spørgsmål parat. Men jo tættere, du kan komme det, desto bedre vil din proces og dit projekt blive.

Vi kommer også ind på, hvordan du skal gribe møder med vejlederne an, så de bliver en optimal støtte til dit projekt. Til sidst i afsnittet giver vi gode råd til styre din tid på en god måde ved at lægge en overordnet tidsplan for hele projektperioden og en mere detaljeret arbejdsplan for de to skriveuger.