Længde

Hvor lang skal opgaven være?

Længden på et SOP skal være 15-20 normalsider. En normalside er 2400 anslag incl. mellemrum. I sidetallet tæller forsiden, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og bilag ikke med. Det er således kun din tekst i selve opgaven, der tæller. Ud af de 15-20 normalsider indgår også dit resumé, som skal være på 10-20 linjer.

Sider med symbolsprog som fx matematiske beregninger eller kodelinjer til programmer opgøres på htx i forhold til sideomfang og ikke som enkelttegn. Hvis en beregning fx fylder en halv side, så tæller den som en halv side uanset antallet af tegn. 

Det er vigtigt, at du overholder kravene til omfang. Hvis du afleverer et projekt, som er kortere end 15 sider, så vil du typisk ikke have fået en ordentlig dybde i din besvarelse. Hvis du skriver mere end 20 sider, så har du ikke formået at afgrænse din besvarelse. Begge dele vil tælle markant ned i vurderingen af din opgave.

Tæl sidetal op i Word

Du kan tælle sidetal op i Word. Du skal starte med at markere de sider, som skal indgå i optællingen. Derefter går du til menuen ”Gennemse” og vælger ”Ordoptælling”. Fjern hakket i ”Medtag tekstfelter…”. Det relevante tal er så ”Tegn med mellemrum”.

Hvor langt skal hvert afsnit

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind