Formidling

Her får du hjælp til formidling i dit studieområdeprojekt. Vi har fokus på sprog og layout, fordi begge dele skal være i orden, hvis du vil lave et godt projekt. De bidrager nemlig begge til at skabe en god formidling af dit arbejde. Og så er de en vigtig del i den samlede bedømmelse.

Først ser vi på opgavens sprog. Her får du hjælp til at skrive med en faglig stemme og til at skabe sammenhæng i hele opgaven gennem bl.a. metasprog og koblinger. Du får også gode tips om korrekturlæsning og til at undgå typiske sproglige fejl. 

Dernæst ser vi på, hvordan opgavens layout skal være for at bidrage til din formidling. Her får du hjælp til generelt layout, overskrifter, typografier, noter, opdeling i kapitler og afsnit, samt korrekt brug af illustrationer, tabeller eller figurer.