Analyse

I alle studieområdeprojekter bliver du mødt af et krav om at analysere. Kravet kan være formuleret med forskellige ord, men vil altid handle om at undersøge et empirisk materiale med en faglig metode. Et krav om analyse kan således formuleres med ord som afprøv, eksperimenter, forsøg, test, beregn, bevis, udled, opstil, undersøg, karakterisér, sammenlign, forklar, komparativ analyse og udred.

Hvad er det at analysere?

Du kender med garanti udtrykket analyse fra Dansk og har også en fornemmelse af, hvad det vil sige at skrive en analyseopgave. Her tæller det at være tæt på teksten, bruge faglige begreber og dokumentere dine iagttagelser. Der vil i reglen også være et større formål med analysen, idet analysen skal sætte dig i stand til at sige noget om teksten på et højere plan.

Der er selvfølgelig store forskelle på, hvordan fagenes analytiske niveau ser ud, men det at lave analysen målrettet, bruge faglige metoder på noget empirisk og dokumentere dine pointer er fælles for stort set alle fag.

Så uanset om du skal lave analyse af en tekst, udføre konkrete forsøg, opstille matematiske modeller, analysere data eller bruge økonomiske modeller, så er det analyserende afsnit en undersøgelse, som skal hjælp...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind