Bioteknologi & Samfundsfag

Hvad er typiske problemstillinger i et SOP i Samf og Biotek?

Et SOP i Samfundsfag og Bioteknologi handler typisk om et problem, der kan belyses fra både en biologisk og en sociologisk vinkel. Problemet er som regel relateret til folkesundhed. Du kan se eksempler på konkrete emner og problemformuleringer nederst på siden.

Metoder i opgaven

Du skal anvende metoder fra begge fag i dit SOP. Alle lærere er ikke helt enige om, hvad metodebrug i et fag præcis dækker over. Metodebrug involverer dog typisk, at du bruger nogle redskaber fra faget til at besvare spørgsmålene i din opgaveformulering. Normalt er det altså ikke nok kun at redegøre for fagligt stof, hvis du skal opfylde kravene til et SOP.

Hvilke metoder i Bioteknologi?

Opgavens Bioteknologi-del involverer typisk, at du først redegør kort for biologien bag din problemstilling. Redegørelsen må ikke være for kernestof. Du skal altså vælge et emne, som I ikke allerede har gennemgået eller kommer til at gennemgå den almindelige undervisning (spørg din lærer, hvis du er i tvivl), eller som du kan redegøre mere dybdegående for i dit SOP. SOP'et bør generelt indeholde så lidt redegørende tekst som muligt – medmindre din lærer mener, I kan have en længere redegørelse med, fordi du redegør for ekstraordinært vanskeligt stof, f.eks. på universitetsniveau.

Du kan dog sandsynligvis ikke opfylde kravene til et SOP ved udelukkende at skrive en biologisk redegørelse. Du skal typisk også inddrage andre metoder, f.eks. et forsøg, som efterprøver teorien i din redegørelse. Et forsøg kan være en god ide at inddrage i opgaven af flere grunde. Et forsøg viser, at du kan arbejde med den naturvidenskabelige metode, som er den centrale metode i Bioteknologi. Et forsøg fyl...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind