Biologi & Kemi

Hvad er typiske SOP’er i Biologi og Kemi?

Et SOP i Biologi og Kemi handler ofte om, hvordan bestemte kemiske stoffer er opbygget, og hvordan stofferne påvirker mennesker eller andre levende organismer. Stofferne er f.eks. rusmidler, lægemidler eller giftstoffer. Opgaven kan også fokusere på, hvordan kemiske stoffer kan fremstilles vha. bioteknologiske metoder. Herunder kan du se, hvilke metoder fra fagene du kan bruge i et SOP i Biologi og Kemi. Vi kommer også med eksempler på gode emner i fagkombinationen.

Metoder i opgaven

Du skal anvende metoder fra begge fag i dit SOP. Alle lærere er ikke helt enige om, hvad metodebrug i et fag præcis dækker over. Metodebrug involverer dog typisk, at du bruger nogle redskaber fra faget til at besvare spørgsmålene i din opgaveformulering. Normalt er det altså ikke nok kun at redegøre for fagligt stof, hvis du skal opfylde kravene til et SOP.

Du skal desuden bruge forskellige metoder i de to fag. Herunder kan du se forslag til metodebrug i Biologi og Kemi, og hvordan du kan kombinere metoderne.

Hvilke metoder i Biologi?

Din problemformulering har tit udgangspunkt i noget biologisk baggrundsstof, f.eks. om nervesystemets eller mikroorganismers funktion. Opgavens Biologi-del indebærer derfor typisk, at du først redegør for biologien bag din problemformulering. Redegørelsen må normalt ikke være for kernestof. Du skal altså vælge et emne, som I ikke allerede har gennemgået eller kommer til at gennemgå i den almindelige undervisning (spørg din lærer, hvis du er i tvivl), eller som du kan redegøre mere dybdegående for i dit SOP. SOP'et bør generelt indeholde så lidt redegørende tekst som muligt – medmindre din lærer mener, I kan have en længere redegørelse med, fordi du redegør for ekstraordinært vanskeligt stof, f.eks. på universitetsniveau.

Men du kan altså sandsynligvis ikke opfylde kravene til et SOP ved udelukkende at skrive en biologisk redegørelse. Du skal typisk også inddrage andre metoder, f.eks. et forsøg, hvor du tester en hypotese om dit emne. Forsøget handler f.eks. om, hvordan et kemisk stof påvirker levende organismer. Forsøget ka...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind