Filmanalyse

Hvad er filmanalyse?

Grundlæggende kan en filmanalyse i Dansk inddeles i en analyse af filmens filmtekniske virkemidler (fx billedbeskæring, klipning og farver) og en analyse af filmens indhold (fx personkarakteristik, miljøkarakteristik og plotkurve). Din analyse står stærkest, hvis de kombinerer begge typer analyse. Det gælder især fiktionsfilm, som kan betragtes som tekster på linje med noveller og lignende.

Hvis du vil arbejde videre med filmanalyse som metode, så kan du se nærmere på vores analysemodeller og -vejledninger. Her er tre af de mest brugte:

Filmanalyse

Dette er Studienets model og vejledning til filmanalyse.

Analyse af dokumentarfilm

Dette er Studienets vejledning til at analysere dokumentarfilm. Her får du overblik over alle de væsentligste faglige begreber, du vil komme til at støde på i gymnasiet, og som det er en fordel at blive fortrolig med.

Analyse af kortfilm

Dette er Studienets vejledning til kortilmanalyse, som er særlig velegnet for dig, der skal analysere kortfilm i Dansk eller Mediefag på gymnasiet. Kortfilm benyttes ofte i undervisningen i, fordi det er meget mere overskueligt at gennemgå en kortfilm end en spillefilm.

Ofte bruger vi mange af de samme analysebegreber til film, også selvom der kan være stor forskel på spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm, kampagnefilm, nyhedsudsendelser eller klip på Youtube.

Sådan kan du bruge metoden

Ligesom med analyser af andre typer tekster, så kan du også have forskellige tilgange til analyse af film. Du kan analysere og fortolke filmen i sig selv, eller du kan lave analyser, som inddrager noget udenfor filmen, fx afsenderen, modtagerne eller samtiden.

Filmanalyse begynder som regel med at bestemme filmens genre. Der er fx ret stor forskel på en dokumentarfilm og en kunstnerisk kortfilm. Derfor er genrebestemmelsen vigtig. Bagefter vil man typisk undersøge elementer som:

  • Filmens handling og opbygning (plot)
  • Personer og miljø
  • Brugen af filmiske virkemidler (klipning, billedbeskæring, kameraføring, rum, lyd, lys m.v.)
  • Dialog og sprog
  • Symbolik
  • Tema og budskab

I analysen ser du på, hvordan de forskellige elementer spiller sammen om at udtrykke filmens tema eller understøtte dens synspunkter. Metoden kan naturligvis variere lidt alt efter om du arbejder med fiktive eller ikke-fiktive film, ligesom filmens konkrete genre kan have betydning.

Du bør kombinere med andre metoder

Filmmediet er utroligt bredt og rummer et væld af både fiktive og ikke-fiktive undergenrer. Derfor vil metodevalget afhænge meget af den specifikke genre. Hvis vi analyserer ikke-fiktive film, så vil vi ofte låne modeller, som er velegnede til at analysere sagprosa, mens de fiktive filmanalyser låner sig frem i litterære analysemodeller.