Filmiske virkemidler

Hvad er filmiske virkemidler?

Der findes ikke nogen bestemt metode, som bruges til at analysere film. Men det er altid vigtigt at se på, hvordan de filmiske virkemidler (filmsproget) er med til at forme filmens fortælling, budskab eller indhold.

Hvis du vil arbejde videre med filmanalyse som metode, så kan du se nærmere på vores analysemodeller og -vejledninger. Vejledninger er rettet mod forskellige genrer. Den første kan du bruge til at analysere film generelt, den anden til dokumentarfilm og den tredje til kortfilm.

Filmanalyse

Dette er Studienets model og vejledning til filmanalyse.

Analyse af dokumentarfilm

Dette er Studienets vejledning til at analysere dokumentarfilm. Her får du overblik over alle de væsentligste faglige begreber, du vil komme til at støde på i gymnasiet, og som det er en fordel at blive fortrolig med.

Analyse af kortfilm

Dette er Studienets vejledning til kortilmanalyse, som er særlig velegnet for dig, der skal analysere kortfilm i Dansk eller Mediefag på gymnasiet. Kortfilm benyttes ofte i undervisningen i, fordi det er meget mere overskueligt at gennemgå en kortfilm end en spillefilm.

Ofte bruger vi mange af de samme analysebegreber, også selvom der kan være stor forskel på spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm, tv-udsender, serier på Netflix eller klip på Youtube.

Sådan kan du bruge metoden

Ligesom med analyser af andre typer tekster, så kan du også have forskellige tilgange til analyse af film. Du kan analysere og fortolke filmen i sig selv, eller du kan lave analyser, som inddrager noget udenfor filmen, fx afsenderen, modtagerne eller samtiden.

Filmanalyse begynder som regel med at bestemme filmens genre. Der er fx ret stor forskel på en dokumentarfilm og en kunstnerisk kortfilm. Derfor er genrebestemmelsen vigtig. Bagefter vil man typisk undersøge elementer som:

  • Filmens handling og opbygning (plot)
  • Personer og miljø
  • Brugen af filmiske virkemidler (klipning, billedbeskæring, kameraføring, rum, lyd, lys m.v.)
  • Dialog og sprog
  • Symbolik
  • Tema og budskab

I analysen ser du på, hvordan de forskellige elementer spiller sammen om at udtrykke filmens tema eller understøtte dens synspunkter. Metoden kan naturligvis variere lidt alt efter om du arbejder med fiktive eller ikke-fiktive film, ligesom filmens konkrete genre kan have betydning.

Du bør kombinere med andre metoder

Filmmediet er utroligt bredt og rummer et væld af både fiktive og ikke-fiktive undergenrer. Derfor vil metodevalget afhænge meget af den specifikke genre. Hvis vi analyserer ikke-fiktive film, så vil vi ofte låne modeller, som er velegnede til at analysere sagprosa, mens de fiktive filmanalyser låner sig frem i litterære analysemodeller.