Ideologikritisk metode

Den ideologikritiske metode er egentlig en marxistisk inspireret underkategori til den socialhistoriske metode. Ideologikritikken har fokus på at påvise, hvordan en tekst bekræfter den herskende samfundsklasses værdier og verdenssyn (ideologi). 

Her ser vi først på, hvad ideologikritik betyder. Derefter giver vi dig en opskrift på, hvordan ideologikritik kan bruges som en tilgang til analyse af litteratur, film og andre tekster. Ideologikritikken er altså ikke begrænset til litteraturen.

Hvad er den ideologikritiske metode?

Ideologikritikerne ser ikke litteratur og andre kunstværker som autonome (selvstændige) værker, men mener, at værkerne altid vil være udtryk for den tid og samfundsindretning, som de er skabt under. Værkerne vil ifølge ideologikritikken meget ofte være med til at opretholde de værdier og ideologier, som samfundet er bygget op omkring. Det vil sige det livssyn, menneskesyn og samfundssyn (ideologi), som dominerer i samfundet. Ideologikritik er altså en metode, som kritiserer samfundets herskende ideologi.

Ideologikritikken tager udgangspunkt i marxismen. Karl Marx (1818-1883) mente, at alle samfund bygger på en nær forbindelse mellem basis og overbygning. Basis er de materielle ting, økonomiske forhold og måderne, vi producerer varer på. Overbygning er samfundets værdier, ideologi og tro. Basis og overbygning er knyttet sammen og understøtter hinanden.

Pointen hos Marx var, at de kapitalistiske samfund udnytter arbejderen, men skjuler udnyttelsen ved at retfærdiggøre den som en ’naturlig del’ af samfundet. Når du går på arbejde på dit fritidsjob, så arbejder du faktisk ikke primært for dig selv, men for at skabe profit for virksomhedens ejere, ifølge marxismen. Samfundets liberale og kapitalistiske ideologi vil lære dig, at det er den rigtige indretning for samfundet, at du skal sælge din arbejdskraft til andre.

Marx ville imidlertid mene, at du har fået en falsk bevidsthed,...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind