[178]

Metoder i Dansk

Her får du hjælp til at forstå, bruge og forklare metoder i Dansk. Vi ser på, hvad de forskellige metoder kan bruges til, og hvad du skal tænke over, når du vælger en metode. Vejledningen her kan være en god hjælp til dig, der vil have et overblik over danskfagets metoder og det, du kan bruge dem til.   

Webbogen er også skrevet til dig, der skal bruge Dansk i en større opgave som SRP, DHO, SRO og SOP. Vi vil komme ind på, hvad du kan sige, hvis du skal forklare om dit metodevalg til et mundtligt forsvar.

I vejledningen tager vi udgangspunkt i danskfagets udvidede tekstbegreb. Det betyder, at vi forklarer dig metoderne på en måde, så du kan anvende dem til både litterære tekster og medietekster som fx billeder eller film. De fleste metoder kan du altså bruge, uanset om du arbejder med fiktive eller ikke-fiktive tekster og medier.

Afsnittene forklarer dig kort og præcist om metoderne, så du kan få et overblik over, om metoden kan bruges i din opgave. Ved hver metode finder du en henvisning til Studienets vejledninger og analysemodeller. Finder du en god metode, så vælger du blot den relevante vejledning og analysemodel. På den måde får du en god start på din opgaveskrivning.   

Sådan kan du bruge vejledningen

Vejledningen er opdelt i fire afsnit:

 1. Hvad er metoder i Dansk?
 2. Metoder til analyse af litteratur
 3. Metoder til analyse af sprog
 4. Metoder til analyse af medier

Vi vil anbefale dig, at du begynder med at læse det første afsnit. Det giver dig et overblik over, hvad metoder betyder i danskfaget, og hvad du kan bruge dem til. Derefter kan du gå ind og læse mere om de specifikke metoder i de efterfølgende tre afsnit. 

Metoderne i vejledningen

I metoder til litteratur ser vi på biografisk metode, feministisk metode, ideologikritik, komparativ metode, nykritik, psykoanalyse, queer-teori, receptionsteori, socialhistorisk metode og strukturalisme. Det er metoder, som du især kan anvende til analyse af fiktive tekster og medier. De er knap så velegnede til non-fiktive tekster, men enkelte elementer vil du dog kunne bruge.

I metoder til sproglig analyse kommer vi ind på metoder, som kan bruges til såvel fiktive som ikke-fiktive tekster, uanset om teksten er skønlitteratur, sagprosa eller en medietekst. Her får du korte og præcise forklaringer på metoder til argumentationsanalyse, retorisk analyse, diskursanalysesproglig og stilistisk analyse, analyse af sproghandlinger, analyse af face og facework samt metoden sociolingvistik.

Til sidst har vi et afsnit om metoder til medier. Her kan du læse om kommunikationsteori, journalistik, virkemidler i billeder og filmiske virkemidler.

Skrivehandlinger i Dansk

Hvis du har brug for at vide noget om, hvordan du bruger skrivehandlinger, danskfagets skriftlige metoder, så kan du læse om det her.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Metoder i Dansk

[178]
Bedømmelser
 • 25-05-2010
  Analysen er dækkende og sikrer en fx uforberedt elev en okay prøve som kan give en okay karakter.
 • 15-06-2010
  God og detaljeret, dog en anelse langtrukken :)
 • 12-06-2019
  Givet af 2.g'er på STX
  Reddede min dansk eksamen
 • 16-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år