Queer-teori

På denne side giver vi dig en introduktion til queer-teori, og hvordan du kan bruge den som metode til at læse og analysere litteratur, billedkunst, film og andre former for tekster. Queer-teori handler grundlæggende om at undersøge, hvordan tekster fremstiller kønsidentitet. Teorien kan især bruges til at lave analyse i de større opgaver som SRP, DHO og SRO m.v.

Hvad er queer-teori?

Queer er et engelsk ord, som betyder underlig, bizar, skæv eller mærkværdig. Det bliver brugt som en overordnet betegnelse for mennesker, som ikke falder inden for den normale heteroseksuelle orientering, hvor man tiltrækkes af og forelsker sig i det modsatte køn. Den kaldes også for kønsnormativitet. 

En af de grundlæggende teoretikere inden for queer-teori er filosoffen og kønsforskeren Judith Butler (f. 1956), som i sin bog Gender Trouble fra 1990 kommer med to hovedantagelser om køn:

  1. Det sociale køn (på engelsk: gender) er vores samfundsbestemte kønsrolle, som har større indflydelse på vores kønsopfattelse end det biologiske køn (på engelsk: sex).
  2. Vi fødes ikke som dreng eller pige, men vores kønsidentitet bliver skabt ved at vi efterligner fastlagte kulturelle kønsopfattelser.

Butler mener altså, at det primært er kulturelle forestillinger, som skaber vores syn på maskulinitet og femininitet. Igennem livet vil vi konstant have behov for at bekræfte vores kønsidentitet ved at ‘citere’ de kulturelle normer for køn.

Butlers pointe er, at vores køn ikke er skabt på forhånd, men skabes gennem en konstant sproglig performance. Med vores sprogbrug laver (performer) vi drengekønnet og pigekønnet, så de to køn blive...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind