Metoder til medieanalyse

Her får du hjælp til at bruge og reflektere over metoder i Dansk, som er særligt knyttet til medietekster. Det er metoder, som du ofte bruger i hverdagens danskfag – både i timerne og i de skriftlige opgaver. Det er imidlertid også metoder, som kan være rigtigt gode at inddrage i forbindelse med større opgaver som SRP, SOP og DHO. 

Du får hjælp til disse metoder:

Billeders virkemidler

Filmiske virkemidler

Kommunikationsanalyse

Analyse af journalistik

Metoderne på de følgende sider er direkte koblet til analyse af medier. Men de kan ikke altid stå alene, hvis du skal lave en dybdegående analyse. Derfor skal du ofte supplere dem med nogle af de metoder, vi har beskrevet i metoder til litterær analyse eller metoder til analyse af sprog.