Medieanalyse

Introduktion

I Dansk arbejder man med det udvidede tekstbegreb. Det betyder, at du udover mere traditionelle tekster kommer til at møde en række forskellige mediegenrer. 

Medieanalyse vil ofte involvere en kombination af analysebegreber fra traditionelle tekster og særlige begreber, som hører til det relevante medie. Det betyder, at du i første omgang skal afklare, om din medietekst er fiktion (fx en spillefilm eller en kortfilm) eller nonfiktion (fx en dokumentar eller en kampagnefilm). Derefter skal du overveje, om du har brug for nogle særlige analysemetoder til den specifikke mediegenre, som din tekst tilhører.

På denne side dækker vi et par af de metoder, som du ofte kan få brug for i forbindelse med medieanalyse (uanset om mediet er fiktion eller nonfiktion). 

Billedanalyse

Billedanalyse er en metode, hvor du bruger din viden om komposition, visuelle virkemidler og symbolik til at analysere de enkelte elementer i et billede, som så kan lede dig frem til en samlet fortolkning af, hvad billedet prøver at udtrykke. Hvis billedet er i kategorien fiktion (fx et maleri), så kan det handle om at afdække billedets tema og budskab. Hvis billedet er i kategorien nonfiktion (fx et pressefoto), så kan det handle om at afklare intentionen bag billedet.

I nogle tilfælde har du brug for at lave en ren billedanalyse, fordi din kilde kun består af et billede. Alternativt kan billedanalyse indgå som delelement i analyser af andre tekster. Fx hvis et pressefoto indgår som del af en artikel, eller hvis du arbejder med en reklame med kombination af billede og tekst. I disse tilfælde vil billedanalysen typisk kun udgøre en del af den samlede analyse. Her kunne du fx gøre billedanalysen til en del af en retorisk analyse og overveje, hvordan billedet bidrager til at overbevise modtageren om tekstens synspunkt.   

Du kan læse mere om billedanalyse i vores kompendie om billedanalyse. Vi har også specifik hjælp til analyse af pressefoto og reklamebilleder.

Analyse af filmiske virkemidler

Analyse af filmiske virkemidler er en metode, som bruges til analyse af enhver form for film eller videoklip. Den kan altså anvendes både på fiktionsfilm (fx kortfilm og spillefilm) og nonfiktion (fx dokumentarer og nyhedsudsendelser). 

Når du analyserer filmiske virkemidler, handler det om at se på filmens enkelte scener og undersøge, hvordan de bruger visuelle virkemidler som fx billedbeskæring, perspektiv og kameraføring eller auditive virkemidler som fx effektlyde, voice-over eller underlægningsmusik. Tilsammen kan dine pointer om virkemidler bruges til at sige noget om filmens udtryk.

Normalt vil analyse af filmiske virkemidler indgå som en del af en større analyse af den relevante film, hvor du inddrager analysebegreber relateret til genren. Det er derfor sjældent du laver en ‘ren’ analyse af filmiske virkemidler i Dansk (men det kan godt forekomme i fx Mediefag). Til gengæld er det altid vigtigt at inddrage filmiske virkemidler som en del af analysen, når du skal analysere et filmmedie. Hvis du blot analyserer en film som om det var en tekst, så vil du næsten altid komme til at overse vigtige pointer.

Hvis du bliver bedt om at analysere medier, som kun består af lyd (fx radioudsendelser, podcasts eller hørespil), kan du evt. få brug for at låne nogle begreber fra analysemetoden til filmiske virkemidler - men her vil du selvfølgelig koncentrere dig specifikt om de virkemidler, som har med lyden at gøre. Det er relativt sjældent du vil møde disse genrer, så det er ikke sikkert du får brug for at anvende metoden på denne måde. 

Du kan læse meget mere om analyse af filmiske virkemidler i vores kompendie om filmiske virkemidler. Du kan også læse vores analysevejledninger til specifikke filmgenrer, hvor vi både skriver om filmiske virkemidler og øvrige analysepunkter:

Filmanalyse

Dette er Studienets model og vejledning til filmanalyse.

Analyse af dokumentarfilm

Her kan du finde Studienets analysemodel til dokumentarfilm. Modellen er især lavet til brug i Dansk, men mange af elementer kan også være nyttige i Engelsk eller Mediefag, hvor du ligeledes kan blive bedt om at arbejde med dokumentarfilm.

Analyse af kampagnefilm

Denne analysemodel hjælper dig med at analysere kampagnefilm i Dansk. Du kan bruge vores analysemodel til både skriftlige opgaver og eksamen. Vi kommer omkring de elementer, som det er godt at have med i analysen. Vi hjælper dig også med at fortolke, vurdere og perspektivere kampagnefilmen.

Analyse af musikvideo

Denne analysemodel hjælper dig med at analysere musikvideoer i Dansk og Mediefag. Vores analysemodel indeholder masser af eksempler og viser dig, hvordan du kan analysere, fortolke og perspektivere en musikvideo. Vi hjælper dig fx med at analysere videoens billedside, tekstside og lydside. Vi forklarer dig også, hvordan du kan analysere miljø, personer og komposition.