Hvad er metoder i Dansk?

I de store opgaver som SRP, DHO, SOP, SSO m.v. er det meningen, at du skal bruge Danskfaget til at undersøge det emne, du arbejder med. Din undersøgelse skal ideelt set skabe ny viden. På de gymnasiale uddannelser behøver det ikke være en viden, som er epokegørende og opsigtsvækkende i verden som sådan. Det er helt i orden, at det bare er ny viden for dig, og denne viden er skabt i din undersøgelse.

Hvad er en metode?

Metoder er systematiske fremgangsmåder, som vi kan bruge til at udføre undersøgelser af verden. Systematisk betyder, at vi går frem på omtrent samme måde, selvom vi undersøger forskellige ting. I Danskfaget er metoderne altid analysemetoder. Det vil sige, at en metode anviser en systematisk vej, man kan gå, når man skal analysere en tekst.

I Dansk er teksterne materialet, vi undersøger, og derfor arbejder vi oftest med metoder til tekstnær analyse. Man kan sige, tekster er danskfagets empiri. Metoden, der skal bruges til tekstnær analyse, er forskellig, alt efter den genre som ‘teksten’ tilhører.

I afsnittet sætter vi teksten i anførselstegn, fordi vi taler om ‘tekster’ i bredeste forstand, dvs. alt fra trykt litteratur over billeder og film til multimedieproduktioner. Det kaldes for det udvidede tekstbegreb. Det kan være gavnligt at huske, at enhver form for ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind