Metoder til litterær analyse

Her får du hjælp til at bruge og reflektere over metoder i Dansk, som du kan bruge til at analysere og fortolke fiktive tekster og medier. Metoderne er også kendt som læsninger eller litterære analysemetoder, men du kan altså også bruge dem til andet end skønlitteratur.

Du støder sikkert på nogle af metoderne i hverdagens danskundervisning, men en del af dem vil umiddelbart egne sig bedst til større opgaver som SRP, SOP og DHO.

Forskellige tilgange til analyse og fortolkning

De fleste metoder til analyse og fortolkning er oprindeligt udviklet til skønlitteratur. De repræsenterer forskellige måder at opfatte forholdet mellem tekst, afsender, modtager og omverden. Nogle metoder analyserer og fortolker udelukkende ud fra selve teksten. Andre metoder inddrager fx tekstens samtid, læserens forståelse eller forfatterskabet som del af analyse og fortolkning.

Metodevalget er derfor afhængigt af, hvilket formål din analyse har. Så du skal tænke over, om du vil lave en fortolkning af teksten i sig selv med en tekstintern metode, eller om du skal bruge teksten til at sige noget om dens fo...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind