Metoder til litterær analyse

Her får du hjælp til at bruge og reflektere over metoder i Dansk, som du kan bruge til at analysere og fortolke fiktive tekster og medier. Metoderne er kendt som læsninger eller litterære analysemetoder, og de er typisk udviklet til analyse af skønlitteratur. Flere af dem kan dog også bruges til medier og ikke-fiktive tekster. 

Vi giver dig hjælp til følgende metoder:

Biografisk metode

Feministisk metode

Ideologikritisk metode

Komparativ metode

Nykritisk metode

Postkolonial metode

Psykoanalytisk metode

Queer-teori

Receptionsteori

Socialhistorisk metode

Strukturalistisk metode

Metoderne repræsenterer forskellige måder at opfatte forholdet mellem tekst, afsender, modtager og omverden. Nogle er helt tekstnære og har kun udgangspunkt i teksten alene, mens andre inddrager forhold uden for teksten i deres analyse. 

Du støder sikkert på en del af metoderne i hverdagens danskundervisning og -opgaver. En del af metoderne egner sig dog bedst til større opgaver som SRP, SOP og DHO.