Sociolingvistisk analyse

Hvad er sociolingvistisk analyse?

Sociolingvistisk analyse er en metode, hvor du analyserer, hvordan sproget bruges i praksis i sociale sammenhænge. Sociolingvistikken ser på variationer i sproget, og hvordan variationerne afspejler køn (kønssprog), landsdele (dialekt), alder (kronolekt), social baggrund (sociolekt) eller etnisk baggrund (etnolekt).

Sociolingvistikken indgår i AP, almen sprogforståelse, men er samtidigt velegnet som undersøgelsesmetode i de store skriftlige opgaver som DHO, SRO og SRP m.v.

Sociolingvistik

Du kan få mere hjælp til at lave en sociolingvistisk analyse i vores vejledning.

Sådan kan du bruge metoden

Du kan analysere talesprog fra virkeligheden, men metoden kan også bruges i forhold til litteratur og medier.  Dialogen mellem personerne i en novelle kan fx sige meget om personernes baggrund, hvis den indholder dialekt eller sociolekt. 

Sproget dansk er forskelligt, alt efter hvem der taler og skriver det. Alligevel regner vi en bestemt form for dansk som vores standardsprog. Det er det sprog, som du typisk vil høre værten bruge i tv- eller radionyhederne.

Vi kalder også standardsproget for rigsmål eller rigsdansk, og det er ud fra den norm, som standardsproget sætter, at sociolingvistikken undersøger variationer og normbrud.

Når du laver en sociolingvistik analyse, kan du fx undersøge udtale, ordvalg, samtaleemner m.v. Der er mulighed for at fokusere på mange forskellige ting i en sociolingvistisk analyse. Fx:

  • Hvordan skaber sproget identitet i en bestemt gruppe i samfundet?
  • Hvordan er sproget et tegn på social status?
  • Hvordan påvirker andre sprog dansk?
  • Hvordan påvirkes vores sprog af de situationer og sammenhænge, vi bruger det i?

Sociolingvistikken trækker på forskellige underliggende metoder, fx sproglig og stilistisk analyse, retorisk analyse, sproghandlinger, fonetik (udtale) m.v.