Psykoanalytisk metode

Her får du en introduktion til den psykoanalytiske metode. Det er en analysemetode, som baserer sig på Sigmund Freuds (1856-1939) psykoanalyse og model for bevidstheden, som han udviklede i begyndelsen af 1900-tallet.

Metoden er altså oprindelig udviklet til at analysere mennesket og dets drømme, men kan også anvendes på skønlitterære tekster og reklamer. Den psykoanalytiske metode er ikke lige så benyttet i danskfaget i dag, som den var før i tiden, men den kan stadigvæk bruges.

Hvad er psykoanalysen?

Freuds helt store opdagelse er, at mennesket indeholder ubevidste kræfter, som han kalder ”det ubevidste”. Menneskets psyke indeholder altså både en bevidst og en ubevidst side. Den ubevidste side kommer især til udtryk i drømme, når vi sover. Ved at analysere den ubevidste side af menneskets psyke kan man trænge dybere ind i, hvilke drifter og længsler et menneske dybest set består af.

Et centralt element i Freuds teori er, at vi mennesker fortrænger ubehagelige oplevelser og følelser, som på den måde bliver en slags ubevidste traumer (’traume’ = psykisk sår). Disse ubevidste traumer kan imidlertid ikke gemmes helt væk, og derfor dukker de op på forskellige, ofte underlige, måder senere i livet.

Fx kan et barns fortrængte oplevelse af at være blevet slået af sin mor senere i livet dukke op i symbolsk form. Måske drømmer barnet om et uhyre, eller måske får barnet en stærk, og tilsyneladende irrationel, lyst til at ødelægge moderens ting.

Freuds model for psyken (jeget, overjeget og id’et)

Freud udvikler en meget berømt model for den menneskelige psyke. Modellen består af tre dele:

Jeget/egoet er den ’almindelige’ del af psyken. Jeget er den del, der træffer de bevidste valg og får mennesket til at fungere i forhold til samfundsnormerne. Jeget påvirkes dog hele tiden af både id’et og overjeget. Det meste af jeget er bevidst, men der findes også en ubevidst del af jeget.

Overjeget/superegoet er den del af psyken, der repræsenterer de normer og moralregler, som mennesket har lært. Overjeget prøver at bekæmpe drifterne og impulserne fra id’et og i stedet få jeget til at handle efter samvittigheden. Kun...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind