Feministisk metode

Her giver vi dig hjælp til feministisk metode i Dansk. Den feministiske metode i Dansk kan blandt andet bruges i de store skriftlige opgaver som SRP, DHO, SRO m.v. På siden vil vi forklare dig, hvordan du konkret kan bruge den feministiske metode i dit arbejde i Dansk.

Hvad er den feministiske metode?

En feminist har typisk den opfattelse, at samfundets indretning favoriserer mænd. Det kan fx være i opvæksten, skolen, parforhold, hjemmet og på arbejdsmarkedet, at kvinder har en dårligere position i samfundet. Feministerne ønsker at ændre samfundets indretning, så kønnene bliver ligestillede. Det er værd at nævne, at mænd også kan være feminister.

I litteratur og kunst støder vi tit på temaer som kærlighed, jalousi, ægteskab og seksualitet. Forholdet mellem mand og kvinde er altså et udbredt tema. Litteratur- og kunsthistorien har imidlertid flest mandlige forfattere og kunstnere, mens det gennem tiden har været vanskeligt for kvinder at bliver anerkendt for deres litteratur eller kunst. Derfor mener feministerne, at vi har en tradition for, at mandens forestillinger om køn og kønsroller er det dominerende i vores kultur.

Overordnet set kan vi definere feministisk metode som en måde at læse tekster på, hvor vi analyserer og kritiserer teksternes fremstilling og opfattelser af kønsroller og forholdet mellem mænd og kvinder.

Der har gennem tiden været flere indgangsvinkler til den feministiske analysemetode. Metoden har været brugt til at kritisere den mandsdominerede litteratur for at udelukke kvinders erfaringer. Her var målet at afsløre falske kvindebilleder, hvor fx kvinder blev fremstillet som uselvstændige og svage. Metoden har også været en tilgang til at studere kvindelige forfatteres måde at fremstille kvinder i litteraturen. Her er formålet, at de kvindelige læsere oplever identifikation og genkendelse i teksterne.

Senere har metoden haft teksternes udsigelse i fokus, så man h...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind