Sproglig og stilistisk analyse

Hvad er sproglig og stilistisk analyse?

Sproglig og stilistisk analyse er en stærk metode til at karakterisere, hvordan en tekst bruger de sproglige virkemidler. Den sproglige og stilistiske analyse retter sig i høj grad mod fiktive tekster som digte, noveller, drama og romaner.

Den kan imidlertid også bruges til sagprosatekster som debatindlæg, taler og kronikker. Du kan godt bruge den som en selvstændig analysemetode, men det mest normale er at bruge den som del af fx en nykritisk eller retorisk analyse.

Sådan kan du bruge metoden

Metoden undersøger samspillet mellem sproglige virkemidler (form) og en teksts budskab eller tema (indhold). Når du bruger metoden, skal du typisk analysere tre niveauer.

  • Først skal du kigge på, hvordan teksten bruger sit ordvalg til at præge indholdet, fx gennem et positivt eller negativt betonet ordvalg.
  • Derefter skal du se på, hvordan teksten bygger sine sætninger op. Skaber sætningsopbygningen fx en kompleks tekst eller en tekst, som udtrykker sig simpelt og direkte?
  • Du skal også undersøge stilistiske virkemidler i teksten. Det kan fx være billedsprog, gentagelser, ironi og rim.

På baggrund af din analyse skal vurdere effekten af de sproglige og stilistiske virkemidler. Her skal du se på, hvordan virkemidlerne påvirker tekstens måde at kommunikere sit tema eller budskab.

Hvordan bidrager virkemidlerne fx til at få et særligt budskab frem, fremstille temaet på en bestemt måde, gøre modtagerne interesserede, eftertænksomme, følelsesmæssigt påvirkede eller overbeviste om et budskab m.v.?

Sproglig og stilistisk analyse

Hvis du skal lave en sproglig og stilistisk analyse i Dansk eller andre fag, kan du bruge vores vejledning, som du kan finde her.