Sproglig og stilistisk analyse

Hvad er sproglig og stilistisk analyse?

Sproglig og stilistisk analyse er en stærk metode til at karakterisere, hvordan en tekst bruger de sproglige virkemidler. 

Sproglige virkemidler

Hvis du skal lave en sproglig og stilistisk analyse i Dansk eller andre fag, kan du bruge vores vejledning, som du kan finde her.

Sådan kan du bruge metoden

Metoden undersøger samspillet mellem sproglige virkemidler (form) og en teksts budskab eller tema (indhold). Der kan være flere forskellige niveauer i din analyse. 

Du kan begynde med at undersøge tekstens ordvalg, og hvordan det præger indholdet i fx positiv eller negativ retning. Du kan også undersøge opbygningen af sætninger for at finde ud af, hvordan teksten udtrykker sig: komplekst eller simpelt og direkte? Meget ofte vil man dog fokusere på tekstens stilistiske virkemidler som fx billedsprog, gentagelser, ironi og rim. 

På baggrund af din analyse skal vurdere effekten af de sproglige og stilistiske virkemidler. Her skal du se på, hvordan virkemidlerne påvirker tekstens måde at udtrykke sit tema eller budskab.

Hvordan bidrager virkemidlerne fx til at få et særligt budskab frem, fremstille temaet på en bestemt måde, gøre modtagerne interesserede, eftertænksomme, følelsesmæssigt påvirkede eller overbeviste om et budskab m.v.?