Diskursanalyse

Hvad er diskursanalyse?

Diskursanalyse er en god metode til at undersøge sammenhængen mellem sproget og samfundet. En diskurs kan defineres som den sprogbrug, vi har om et bestemt emne.

Sprogbrugen lægger rammen for, hvordan vi forstår selve emnet, samt synspunkter og problemstillinger i forbindelse med det. Dermed kan diskurser både afspejle og påvirke, hvordan vores samfund fungerer og handler (social praksis).

Diskursanalyse i Dansk

Hvis du skal arbejde med diskursanalyse i Dansk, kan du med fordel bruge vores model og vejledning. Her forklarer vi dig, hvordan du trin for trin kan lave en god og overbevisende diskursanalyse.

Sådan kan du bruge metoden

Metoden tager udgangspunkt i tekstnær analyse. Her ser du på tekstens emne (nodalpunktet), hvordan emnet omtales negativt eller positivt (konnotationer og ækvivalenskæde), samt om teksten definerer begreber (flydende betegnere) til sin egen fordel.

I din analyse vil du også skulle se på, om der er flere forskellige modsatte diskurser (antagonistiske diskurser) om et emne, og om én bestemt diskurs om emnet dominerer i samfundet (hegemonisk diskurs). Derfor vil en diskursanalyse ofte bygge på sammenligning af flere tekster.

Som metode kan diskursanalysen gøre os klogere på de værdier og holdninger, som findes og kæmper om magten i vores samfund. Diskursanalyse er en god metode, når du skal bruge Dansk i samspil med andre fag.

Du kan nemlig bruge metoden til at undersøge den diskurs, som handler om det andet fags emne. Det kan fx være en miljødiskurs i forhold til naturvidenskabelige fag, en politisk diskurs i forhold til samfundsfag eller forandringer i bestemte diskurser i historiefaget.