Om denne webbog

© 2020 Better Students ApS

Titel: Metoder i Dansk | Vejledning
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Michael Balle Jensen og redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2013
Sidst opdateret: 28-10-2019
Antal sider: 74

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Jensen, M.B. et al. (2013). Metoder i Dansk | Vejledning. Hentet 26. februar 2020 fra https://www.studienet.dk/metoder-dansk

Litteratur

Bennike, Solveig, Lisbeth Nyborg, og Mette Trangbæk Hammer. Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film. Frederiksberg C: Dansklærerforeningens Forlag, 2011.

Darger, Birgitte, Kasper Lezuik Hansen, og Claus Nielsen. Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier. Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag, 2009.

Jensen, Leif Becker. Indføring i tekstanalyse. 2. Frederiksberg C: Samfundslitteratur, 2011.

Jensen, Michael Balle. Humor i Dansk. Aarhus: Systime, 2007.

Lassen, Anna Maria. Sprog i brug - sproghandlinger og kommunikation. Aarhus C: Systime, 2012.

Lützen, Peter Heller. Analyse og relevans - grundbog i litterær analyse og fortolkning. Frederiksberg C: Dansklærerforeningens Forlag, 2003.

Lûtzen, Peter Heller. Begreb om analyse og metode. Frederiksberg C: Dansklærerforeningens

Nyborg, Lisbeth, og Mette Trangbæk Hammer. Faglige forbindelser i dansk. Teori og metode. Frederiksberg C: Dansklærerforeningens Forlag, 2011.

Olsen, Mimi (red.), og Hans Oluf (red.) Schou. Levende billeder. Grundbog i mediefag. 2. Aarhus C: Systime, 2013.

Petersen, Jan Horn. Tekstanalyse. Genrer, begreber og eksempler. Frederiksberg C: Frydenlund, 2013.

Sørensen, Jan. Metoder i dansk. Aarhus: Systime, 2011.

Thurah, Thomas. Tekstanalyse og litterær metode. København: Hans Reitzels Forlag, 2011.