Om denne webbog

© 2021 Better Students ApS

Titel: Metoder i Dansk | Vejledning
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Michael Balle Jensen og redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2013
Sidst opdateret: 20-03-2021
Antal sider: 70

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Jensen, M.B. et al. (2013). Metoder i Dansk | Vejledning. Hentet 3. august 2021 fra https://www.studienet.dk/metoder-dansk

Litteratur

Bennike, S., Nyborg, L., & Hammer, M. T. (2011).  Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film. Frederiksberg C:  Dansklærerforeningens Forlag.

Borup, H. (2011). Ud med sproget (2. udg.). Frederiksberg C: Frydendal.

Christensen, C. N., Pedersen, M. B., & Østergaard, O. (2010). Mediefag.dk. Aarhus C: Systime.

Darger, B., Hansen, K. L., & Nielsen, C. (2009). Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier. Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag.

Jensen, L. B. (2011). indføring i tekstanalyse (2. udg.). Frederiksberg C: Samfundslitteratur.

Jensen, M. B. (2007). Humor i Dansk. Aarhus: Systime.

Lassen, A. M. (2012). Sprog i brug - sproghandlinger og kommunikation. Aarhus C: Systime.

Lützen, P. H. (2003). Analyse og relevans - grundbog i litterær analyse og fortolkning. Frederiksberg C: Dansklærerforeningens Forlag.

Lützen, P. H. (2011). Begreb om analyse og metode. Frederiksberg: Dansklærerforeningens forlag.

Mailand, M. K. (2012). Guide til store skriftlige opgaver - SRP, SRO og DHO. København: Gyldendal.

Nyborg, L., & Hammer, M. T. (2011). Faglige forbindelser i dansk. Teori og metode. Frederiksberg C: Dansklærerforeningens Forlag.

Olsen, M. (., & Schou, H. O. (2013). Levende billeder. Grundbog i mediefag (2. udg.). Aarhus C: Systime.

Petersen, J. H. (2013). Tekstanalyse. Genrer, begreber og eksempler. Frederiksberg C: Frydenlund.

Poulsen, H. (2012). Dansk stx. Aarhus C: Systime.

Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2008). Den gode opgave - Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (3. udg.). Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Sørensen, J. (2011). Metoder i dansk. Aarhus: Systime.

Thurah, T. (2011). Tekstanalyse og litterær metode. København: Hans Reitzels Forlag.