Sproghandlingsanalyse

Hvad er sproghandlinger?

Sproghandlinger er en teori om, hvordan vi bruger sproget. Begreberne i teorien kan let bruges som en analysemetode, hvor du kan undersøge både hverdagens sprog og sproget i tekster eller medier. Sproghandlingsteorien giver en god mulighed for samarbejde mellem Dansk og fx sprogfag, Historie eller Samfundsfag.

Når vi taler sammen eller skriver med hinanden, så udfører vi forskellige handlinger gennem sproget. Dette kaldes for sproghandlinger, og de kan inddeles i fire typer: 

  1. Vi kan udveksle viden om et emne fx ”Der er fest på fredag”.
  2. Vi kan forsøge at påvirke handlinger (egne eller andres) fx ”Jeg lover, at jeg kommer til festen”.
  3. Vi kan udtrykke følelser og holdninger fx ”Det bliver en vild fest!”.
  4. Vi kan styre vores samtale fx ”Kunne du gentage det sidste?” 

I almindeligt sprog er det sjældent, at vi udtrykker sproghandlingerne direkte i en samtale. Vi siger fx ikke, ”Jeg beordrer dig hermed til at lukke vinduet”, fordi det er uhøfligt at koste rundt med andre. I stedet formulerer vi det på mange andre måder. Fx ”Det trækker”, ”Så jeg lige en pingvin dér?” eller ”Kunne du måske lukke vinduet?” Disse formuleringer kalder vi også for indirekte sproghandlinger.

Udover opdelingen i forskellige sproghandlinger, så går metoden ud på at undersøge sprogets tre lag. Det første lag kan vi kalde meningen, som er det at sige noget. Det andet lag er hensigten med at sige noget. Det tredje lag er virkningen af det, vi har sagt. Det er imidlertid ikke altid, at en samtale er lige velykket. Vi kan misforstå det, der bliver sagt. Vi kan opfatte hensigten forkert. Eller vi kan gøre noget andet, end taleren har forestillet sig.

Sådan kan du bruge metoden

Det er bedst at analysere konkrete eksempler på samtaler. Det kan fx være en dramatekst, en dialog i en roman eller sproget i en artikel. Men du kan også kaste dig over samtaler fra medier som tv, radio eller film. Du kan undersøge kommunikation på sociale medier eller måske optage en hverdagssamtale.

Sproghandlinger

Sproghandlingsanalyse kan bruges til analyse af næsten alle slags tekster. Med vores analysemodel får du forklaringer på de nødvendige begreber, og vi viser dig, hvordan du helt konkret kan lave en analyse af sproghandlinger.