Strukturalistisk metode

Den strukturalistiske metode fokuserer på de strukturer og systemer, som kan findes i teksten. Der er fokus på forhold som form og indhold, modsætninger i teksten og karaktertyper. Denne analysemetode ønsker altså at finde almengyldige strukturer i alle tekstens dele (miljø, personer, handlingsforløb m.m.).

Hvad er den strukturalistiske metode?

Strukturalismen er udviklet som et bud på nogle gennemgående træk, som kan findes i næsten al slags litteratur. Den er bl.a. inspireret af Ferdinand de Saussures (1857-1913) arbejde med sproget. Saussure skelnede mellem et sprogs grundlæggende regler (langue) og vores almindelige måde at bruge sproget på (parole).

Strukturalismen forsøger at overføre Saussures tanker til litteraturen. Forfattere kan skrive om mange forskellige temaer og med mange forskellige virkemidler (= parole). Men nedenunder alle litterære værker ligger der ifølge strukturalismen nogle grundlæggende strukturer og systemer (=langue).

Ved at udvikle modeller til at beskrive strukturerne og systemerne håbede strukturalisterne på at udvikle en mere videnskabelig tilgang til litteraturanalyse.

Du kender sikkert allerede til aktantmodellen, som ofte bruges til analyse af eventyr. Aktantmodellen beskriver teksters aktanter, dvs. de karakterer i teksten, som er med til at skabe dens handlinger og projekter. I det typiske eventyr vil vi have en helt, nogle hjælpere og nogle modstandere, som udgør aktanterne. Samtidigt vil vi have et projekt, som helten prøver kræfter med, og hvis helten når sit mål, vil der typisk vente en belønning – måske i form af en prinsesse og et hal...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind